Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Min høgskolekandidat-grad i informasjonsteknologi, (fra HiO IU)

Jeg studerte først informasjonsbehandling, i to år, ved NHI, (studieårene 1989/90 og 1991/92). Og så studerte jeg IT, i to år, (fra høsten 2002 til våren 2004), ved HiO IU, (også kjent som Oslo ingeniørhøyskole), i Cort Adelers gate. Og jeg har egentlig nok studiepoeng, til å få, en bachelor-grad, men jeg venter fortsatt, på å få det, fra HIOA, (som HiO skiftet navn til, for noen år siden).

Det står 'Fritatt' for et fag og 'Godkjent' for en del andre fag, (på vitnemålet), og i begge tilfeller, (både når det står 'Fritatt' og 'Godkjent'), så gjelder dette fag, som jeg allerede hadde tatt, ved NHI.

Grunnen til at det står 'Fritatt', (og ikke 'Godkjent'), for et algoritme-fag, er at jeg søkte på Erasmus-stipend, for å gå på University of Sunderland, fra høsten 2004.

HiO IU sa først, at jeg manglet grunnlaget, for å studere, i England, (på Erasmus-stipend), siden at jeg ikke hadde, dette algoritme-faget, (siden at jeg hadde jobbet mye, (som låseansvarlig, på Rimi Bjørndal og Rimi Langhus), ved siden av studiene).

Jeg leverte da min karakterutskrift, fra NHI, hvor jeg hadde hatt, et lignende algoritme-fag, sammen med en klage, på at jeg ikke fikk Erasmus-stipend.

Til slutt, så rant det ut i sanden, (etter at jeg hadde søkt tre ganger vel, om Erasmus-stipend), og HiO IU rotet også bort, den 'vanlige' søknaden min, til University of Sunderland, (som jeg hadde levert, i resepsjonen).

Så jeg måtte kontakte IEC, (nå Kilroy Education), i Nedre Slottsgate, for å få en plass, ved University of Sunderland.

Jeg hadde også vært innom HiO sitt internasjonale kontor, (på Bislett), i forbindelse med rådgiving, om hvor jeg burde studere, i utlandet. Men da jeg kontaktet Lånekassa, fra England, så hadde ikke de fått, den studielån-søknaden, som internasjonalt kontor, ved HiO, hadde insistert på, at de ønsket å sende, for meg, (ei dame der, sa dette til meg, i et møte, hos dem, våren 2004).

Mens jeg bodde i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool, så kontaktet jeg HiO IU, (per e-post vel), og de sendte tilslutt, en høgskolekandidat-grad. Men når jeg senere har prøvd å få 'oppjustert' denne, til en bachelor-grad, (siden at jeg har nok studiepoeng, nemlig 90 fra HiO IU og 99 fra NHI vel), så har de ikke ønsket, å ordne, med dette, (må jeg si, at det virker som).

Da jeg studerte, ved NHI, så jobbet jeg mye, (på OBS Triaden, i Lørenskog), ved siden av studiene, og derfor, (blant annet), så rakk jeg bare, å fullføre 33 av 40 vekttall, fra den høyskolen. Og siden at jeg ble tullet med, (av sjefene over meg i systemet), i Rimi, (som butikksjef, på Rimi Kalbakken, i år 2000), så bestemte jeg meg for, å komme meg ut, av Rimi. Og da syntes jeg, at det ble flaut, å søke (data)-jobber, hvis jeg ikke hadde, en grad. Så derfor begynte jeg, å studere igjen, (ved HiO IU), høsten 2002.

Og da, (høsten 2002), var det også, en god del år siden, at jeg hadde studert. Så det var greit, å få oppdatert seg litt, innen data/IT, (som er et felt, hvor ting, endrer seg raskt), syntes jeg.

Informasjonsbehandling, (som jeg studerte, ved NHI), og informasjonsteknologi, (som jeg studerte, ved HiO IU), har/hadde mange like/lignende fag, og derfor, så har jeg også søkt NITH/Westerdals, (som NHI nå heter), om å få, en bachelor-grad, fra dem, (siden at jeg nå også har fag, fra HiO IU). Men de ønsker visst heller ikke, å sende meg, en bachelor-grad, (selv om jeg har nok studiepoeng).

Da jeg skulle begynne, å studere, på nytt, høsten 2002, så hadde jeg egentlig journalistikk, som førstevalg. Men en kar, på HiO Bislett sitt 'samordna opptak-kontor', (dette var vel våren 2002), sa at jeg ikke kunne søke det, og strøyk det, fra mitt 'samordna opptak-skjema'. Og dette har jeg undret meg, en god del over, i ettertid, (for å si det sånn). Sånt skulle man vel tro, at bare kunne skje, i Nord Korea, (og lignende land), må man vel si.

(Pek på bildene med musepilen for å forstørre):

Vitnemål HiO 1 Vitnemål HiO 2 Vitnemål HiO 3 Vitnemål HiO 4 Vitnemål HiO 5 Vitnemål HiO 6 Vitnemål HiO 7
Min karakterutskrift fra NHI

NHI holdt til, på Frysja, da jeg begynte der, høsten 1989. Jeg var litt skolelei, og denne høyskolen var privat, og Lånekassa ga ikke ekstra studielån, for hele skolepenge-beløpet, (og jeg fikk ikke, så mye støtte, fra mine slektninger, for min søster Pia sa, at min far hadde sagt, at det ikke var meninga, at jeg skulle få hjelp til husleia, hver måned). Så jeg bestemte meg, for å ta et friår, studieåret 1990/91, for å spare penger, til videre studier.

Da jeg begynte igjen, på NHI, det andre året, (studieåret 1991/92), så hadde NHI i mellomtiden flytta, til Helsfyr. (Mens jeg selv, hadde jobba, blant annet på OBS Triaden).

Som avsluttende prosjektoppgave, det andre året, så lagde jeg, et dataprogram, som lager kryssord, (som folk så kan løse). Og det programmet har jeg fortsatt stor tro på, men NITH/Westerdals, vil ikke sende meg, en kopi, (av min prosjektoppgave). Og min kopi ligger, i en bod, hos City Self Storage, (hvor jeg la en del slektsklenodier osv., før jeg flytta, til England, i 2004). Men papirene, om denne lagerboden, ligger nå, hos onkel Martin, i Kvelde, (siden 2005), og City Self Storage Majorstua lar meg ikke få tilgang, til min lagerbod, når jeg dukker opp, hos dem. De sier bare, (en Daniel der), at de ikke finner meg, på data'n.

Jeg klagde, når jeg bare fikk 3.7, på prosjektoppgaven, (kryssord-programmet). Men jeg var i infanteriet, (for å avtjene førstegangstjenesten), da klagemøtet skulle være, og jeg fikk ikke lov til, (må jeg si), av troppsjef Frøshaug, å ringe, til NHI, (for han ville ikke stoppe bussen, med slitne soldater, på vei hjem fra øvelse, for det ville være dårlig reklame, for Forsvaret, (eller noe i den duren), mente han). Så derfor ble den karakteren satt ned, til 4.0, siden at jeg ikke fikk vært med, på klagemøtet.

På karakterutskriften, så er det, en del rare oversettelser. Faget 'Kvalitetssikring' har blitt oversatt med 'Unix', og ledelsesfaget har blitt oversatt, med 'Management and _Psycology_'. Jeg lurer på, om dette er noe, som NITH har gjort, for å tulle, med meg. Jeg var innom dem, i 2014, (i Galleri Oslo), og da kom jeg ikke noen vei, når jeg spurte dem, om jeg kunne få, en eventuell bachelor-grad, (var det vel). Siden at jeg nå hadde fått mange fler vekttall/studiepoeng, etter også å ha studert, ved HiO IU.

Jeg bodde en stund, på samme åtte manns-rom, som en Løvenskiold, (som var 12/7-ener, i troppen), under førstegangstjenesten. Og NITH/Westerdals er eiet, av Løvenskiold-slekten, gjennom firmaet Anthon B Nilsen, (som forresten egentlig er navnet, på Elias Kræmmer, som var fra min hjemkommune Svelvik).

Min slekt hadde egentlig, et slektsfirma, som het Strømm Trevareindustri, (på Sand, i Svelvik). Men på et slags slektsråd, (i en pause, fra arbeidet, på snekkerverkstedet), så hadde min far, min farfar og jeg, snakket om, at jeg heller skulle prøve, å få meg, en karriere, innen næringslivet, i 'Oslo-gryta', (istedet for å jobbe, som selvstendig næringsdrivende). Dette var, helt på begynnelsen, av 80-tallet. Og jeg ble også fryst ut, av min far, (som lot meg bo alene, fra jeg var ni år gammel). Så jeg syntes, at det var greit, å flytte vekk, fra hjemstedet, (for det var også, en del mobbing mot meg, på ungdomsskolen osv., (muligens fordi, at jeg var, ganske skoleflink)).

Det var også sånn, at jeg hadde jobbet en del, (allerede fra jeg gikk, på barneskolen), som hjelpegutt, for vårt slektsfirma, (Strømm Trevare). Blant annet, når min far, skulle levere køyesenger, kanesenger og vannsenger, i Oslo-området/Østlandet. Og da hendte det, at min far og jeg, spiste på restaurant, i Oslo, (blant annet på kinarestauranten, i Odd Fellow-bygningen, var det vel). Og jeg hadde også vært mye, på klasseturer osv., i Oslo. Så jeg var, ganske kjent, i byen, (vil jeg si). Og derfor var det, et ganske opplagt valg, (for meg), å begynne å studere, i hovedstaden. (Istedet for å studere, for eksempel, i Kristiansand, som jeg husker, at ei Line Nilsen, i klassen min, det andre året, på Sande videregående, sa til meg, (av en eller annen grunn), at hu hadde tenkt til, å gjøre).

(Pek på bildet med musepilen for å forstørre):

Karakterutskrift NHI
Mitt 'transcript' fra University of Sunderland

Studielånet mitt var fire måneder forsinket, (dette studieåret, i Sunderland), så fokuset mitt var ikke akkurat på studiene, (siden at jeg måtte bruke mye tid, på å ordne, med økonomien osv.), for å si det sånn.

Og da jeg til slutt fikk studielånet mitt, (i januar 2005), så var jeg så forsinket, med studiene, at jeg bestemte meg, for å avbryte de.

Jeg flyttet først til London, hvor jeg prøvde, å etablere meg. Det var ikke så enkelt, (selv om jeg nesten havnet, i et bofelleskap, i Wimbledon).

Jeg havnet etterhvert, på gården til min onkel Martin, i Kvelde, hvor det ble til, at jeg jobbet gratis, fram til sommeren.

Så dro onkelen min og samboeren hans, (Grethe Ingebrigtsen), på MC-ferie, til Danmark, og jeg måtte flykte, i hui og hast, når det kom noen folk til gården, (som skulle skyte meg, sånn som jeg forstod det), etter at de hadde dratt.

Men jeg rakk å få, noen gode resultater, (blant annet en 'RC', som vel betyr: 'Recognition of Current Competence'), på en prøve, (i en datasal, i Goldman Building, på St. Peters Campus), i C-programmering, (mener jeg å huske, at det var), i faget 'Object Development'.

(Pek på bildene med musepilen for å forstørre):

University of Sunderland 1 University of Sunderland 2
Datalinje-året, handel og kontor, Gjerdes videregående, (Drammen)

Jeg gikk det siste året, på handel og kontor, på en samarbeidsavtale, mellom Buskerud og Vestfold. De ti beste søkerne, (med best karakterer), fra hvert fylke, fikk hvert år lov til, å gå på skole, i nabo-fylket. Så dette var en prestasjon, at jeg kom inn, på denne samarbeidsavtalen, (vil jeg si).

Det var ikke tilrettelagt, med skolebuss, fra Bergeråsen til Drammen, så jeg haiket mye, (med Bergeråsen-folk), til Drammen, dette skoleåret. Og jeg bodde alene, i min fars leilighet, (noe jeg gjorde, fra 1980), og min søster Pia ville etterhvert flytte inn hos meg, av en eller annen grunn, (hu bodde egentlig, hos en dame ved navn Haldis Humblen, (også på Bergeråsen), og der bodde også min far, siden 1980).

Pia hadde en venninne, som het Cecilie Hyde, og hun bodde også hos meg, deler av dette skoleåret, (for Pia dro henne med, hele tida).

Pia og Cecilie Hyde ville, (våren/sommeren 1989), at jeg skulle dra på ferie, samme dag, som de, (av en eller annen grunn). Men da måtte jeg be Andre Willassen, (som satt ved siden av meg, i klasserommet, på Gjerdes videregående), om han kunne ta imot vitnemålet mitt for meg, (på avslutninga), og sende det i posten, til min farmor, (på Sand, i Svelvik), hvor jeg bodde, på den tida, (for min far solgte leiligheten 'min', på Bergeråsen, i mai 1989).

Da jeg kom hjem, fra ferien, (hos min tidligere EF språkreiser-vertsfamilie, i Brighton), så dro jeg innom min far, i vannsengbutikken, til han og Haldis Humblen, i Tordenskioldsgate, i Drammen.

Og da hadde faren min vitnemålet mitt der, (av en eller annen grunn). Og jeg skulle vel sitte på med han, til Sand, og kjedet meg, mens jeg ventet, i vannsengbutikken, og begynte derfor å tulle litt, med vitnemålet og kopimaskinen, i butikken, (for jeg hadde allerede kommet inn, på NHI, (som hadde løpende opptak), med påskekarakterene mine).

Jeg undret meg vel over, hvorfor min far, hadde mitt vitnemål. Og jeg tygde tyggegummi, og tok noe tyggegummi, på fravær-feltet, på vitnemålet, for å se, (bare for moro skyld), om det gikk an, å få fraværet, til å se mindre ut. (For jeg hadde blant annet, laget en brosjyre, for vannsengbutikk-firmaet, (på oppdrag av min far), med en kopimaskin, hos slektsbedriften vår, (på Sand), noen år før dette). Men tyggegummi-flekken, gikk ikke bort, og derfor måtte jeg seinere bruke, en kopi, når jeg viste fram, dette vitnemålet.

Det var Kristin Sola, (fra økonomilinje-klassen min, på Sande videregående), som ga meg skjema, for å søke, på samarbeidsavtalen. Hu hadde ikke gode nok karakterer, for å komme inn, (var det vel). Og jeg hadde hatt data/programmering, som hobby, siden tidlig på 80-tallet, og ønsket derfor, å gå, på datalinja, (som de ikke hadde, i Nordre Vestfold).

Jeg har ikke hatt så mye, med Andre Willassen, å gjøre, i ettertid, (annet enn at vi har vært, på noen pub-runder osv., (sammen med vår tidligere klassekamerat Magne Winnem), i Oslo). Og det har ikke blitt til, at jeg har fått spurt Andre Willassen, om hva som egentlig skjedde, da han skulle ta imot vitnemålet for meg, på Gjerde videregående sin skoleavslutning, våren 1989.

Jeg hadde matte valgfag, dette skoleåret, og derfor behøvde jeg ikke, å ha forkurs matte, på NHI, (husker jeg). Jeg fikk også kvalifikasjonen: 'Generell studiekompetanse', etter tre år, på handel og kontor, (hvor jeg gikk grunnkurs, et 'økonomi-år' og et 'data-år'). Og jeg fikk også tittelen dataøkonom, etter disse tre årene, (sånn som jeg har forstått det).

Jeg jobbet, ganske mye, på CC Storkjøp, (i Drammen), ved siden av skolen, dette skoleåret. Og jeg tok også noen kjøretimer, (også i Drammen), blant annet. Og min far sa også, at jeg kunne bo litt, i Rødgata, (på Gulskogen), hvor vannsengbutikken hadde lager og Haldis Humblen sin sønn Jan Snoghøj bodde, (i et tidligere bedehus), før jeg skulle jobbe lørdager, på CC Storkjøp. Jeg lå også over, i vannsengbutikken, (i en utstillingsseng), etter Gjerdes videregående sitt juleball, (i desember 1988).

Gjerdes videregående var en halvprivat skole, (som holdt til, like ved Gågata, (på Bragernes), i Drammen sentrum). Og jeg snakket, med mine klassekamerater, på Sande videregående, (det var vel Snorre Skaug, Jan Ivar Lindseth og Kristin Sola), som anbefalte denne skolen, før jeg begynte der.

(Pek på bildet med musepilen for å forstørre):

Videregaaende 3
Økonomilinje-året, handel og kontor, Sande videregående

Det andre året, på handel og kontor, (på Sande videregående), så gikk jeg, på økonomilinja. Jeg hadde valgt denne studieretningen, fordi at man da, fikk generell studiekompetanse, (etter tre år).

Klassen jeg gikk i, var delt, i en markedførings-del og en regnskaps-del. Jeg gikk sammen med markedsførings-folka. Og vi kalte dette, for 'markedsførings-linja', (sånn som jeg husker det).

Men jeg valgte altså data, (i Drammen), det siste året, (på handel og kontor), og ikke markedsføring, i Sande.

(Pek på bildet med musepilen for å forstørre):

Videregaaende 2
Grunnkurs-året, handel og kontor, Sande videregående

Det var en episode, når en matte-lærer, (som tidligere hadde jobbet, som selvstendig næringsdrivende), løp etter Gro Marit Fjellner, (fra Svelvik), i klasserommet, (midt i timen).

Jeg var litt 'tech-fyr', (på den her tida), og jeg hadde en walkman, som man kunne ta opp med. Og den walkman-en brukte jeg, til å ta opp kaoset, i matte-timene med.

Mattelæreren likte ikke det, og jeg ble utvist, fra timen, (i klasserommet, i Sandehallen). Og jeg ble da sur, og satt på walkman-en, (med batteridrevne høytalere), utafor klasserommet.

Jeg måtte så, til rektor Sigmund Stige, som ville prate, med meg. Rektor Stige, ble sur, fordi at jeg hadde med cola, (fra brus-automaten, i kantina), i møtet.

Elisabeth Johansen, het hu vel, (i klassen), ønsket så, å låne kassetten min, (med opptak av 'kaoset', i timen), og hu fikk mattelæreren sparket.

Men jeg selv, endte opp, med nedsatt ordenskarakter, (etter å ha ryddet opp, i dette kaoset, må jeg si).

Og jeg fikk heller ikke, kassetten min tilbake, fra hu Elisabeth Johansen, (som egentlig jobbet, i en kiosk, i Svelvik), sånn som jeg husker det.

Jeg kunne ha kommet inn, på allmenn, på videregående, (for jeg hadde ganske gode karakterer, fra ungdomsskolen). Men jeg valgte heller handel og kontor, (etter en omvisning, med Svelvik ungdomsskole der, skoleåret 1985/86). Og det var fordi, at jeg var vant til, å leke/jobbe, på kontoret, til slektsbedriften vår, Strømm Trevare. (Det var et kontor, i min farmor og farfar sitt hus, som lå i tilknytning, til møbelfabrikken. Og det var også et kontor, (hvor jeg pleide, å jobbe med, å pakke skruer, til køye/kane/vann-sengene), i selve fabrikkbygget).

Så jeg følte meg litt mer hjemme, på handel og kontor, (hvor de hadde skrivemaskiner osv.), enn på allmenn, (som jeg syntes, at virka, litt kjedelig da, for å si det sånn).

(Pek på bildet med musepilen for å forstørre):

Videregaaende 1
Min karakterutskrift fra Svelvik ungdomsskole

Da jeg bodde, i Leather Lane, (hvor jeg bodde, fra 2006 til 2011), i Liverpool, så kontaktet jeg Svelvik ungdomsskole, i forbindelse med, en omsorgssvik-sak, som jeg har, mot min far, (som lot meg bo alene, fra jeg var ni år gammel).

Og i den forbindelse, så fikk jeg inspektør Lønseth, til å sende meg, en karakterutskrift derfra. (Inspektør Lønseth, er forresten faren, til Ingolf, som var med, på en språkreise-tur, til Weymouth, som Kenneth Sevland, fra sjakk/bordtennis-valgfag-klassen min, (på Svelvik ungdomsskole), dro meg med på, sommeren 1986).

Jeg kalte meg Olsen, til etternavn, (på den tida, som jeg gikk, på ungdomsskolen), siden at min farfar, Øivind Olsen, sa at han ville, at jeg skulle bruke det etternavnet, (i et slags slektsråd, i min farmor og farfar sin bolig, som lå i tilknytning til min farfars slektsbedrift Strømm Trevare). Dette var, noen dager/uker, etter at jeg flytta, til min far, i Svelvik, (fra min mor i Larvik), høsten 1979.

Men faren min endra ikke etternavnet mitt, hos Folkeregisteret, (av en eller annen grunn), så etterhvert, (noen år etter at min farfar døde), så ble det til, at jeg begynte å bruke Ribsskog, som etternavn igjen.

(Pek på bildet med musepilen for å forstørre):

Ungdomsskole 1 Ungdomsskole 2

Sist oppdatert: 15. september 2022

Nettstedet er utviklet av Erik Ribsskog

© 2008 - 2024